Historia Parafii

HISTORIA PARAFII PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W POZNANIU

Parafia erygowana w 1932 r. w tymże roku zakupiono budynki po dawnym browarze Bavaria, w których istniała przez kilka lat stolarnia.

W podziemiach powstał trzynawowy kościół, poświęcony 11 lipca tegoż roku przez Prymasa Polski, kard. Augusta Hlonda. Pierwszym proboszczem Parafii św. Michała Archanioła został ks. Tadeusz Nowakowski.

Adaptacja górnej części nastąpiła po 1938 r. Po wybuchu II wojny światowej, w listopadzie ks. proboszcz T. Nowakowski został wywieziony przez okupanta, wikariusz ks. M. Konopiński trafił do niewoli, a pozostali wikariusze sprawowali swoją posługę do stycznia 1940 r. Wówczas kościół został przez okupanta zarekwirowany i przeznaczony na składnicę zrabowanych książek. Zajęte zostały również pomieszczenia mieszkalne.

W 1943 r. aliancka bomba zniszczyła mury kościoła.

W 1945 r. księdzu T. Nowakowskiemu, po powrocie z Niemiec, przydzielono na kościół parafialny zbór ewangelicki przy ul. Matejki (obecnie kościół św. Anny). W 1948 r. podzielono parafię. Parafię św. Michała objął ks. Alfons Kasior. W 1948 r. oddano do użytku dolny kościół, a w 1952 r., po skróceniu ze względów urbanistycznych o 15 m, górny kościół.

W 1952 r. parafię objął ks. Ludwik Bielerzewski. Kontynuował on prace wewnątrz świątyni, powierzając je uznanym artystom. Autorem projektu ołtarza głównego, ambony, konfesjonałów i prawie całego wyposażenia drewnianego jest Kazimierz Bieńkowski. Polichromie, zdobiące ściany świątyni, wykonane zostały techniką al fresco przez Józefa, Łucję i Michała Oźminów.

Uroczystego poświęcenia kościoła i poświecenia nowo wzniesionej wieży dokonał w dniach 1 i 2 października1960 r. ks. Arcybiskup Metropolita Antoni Baraniak.

W kwietniu 1972 r. w kruchcie zawieszono tablicę pamiątkową ku czci poległych żołnierzy 15 Pułku Ułanów Poznańskich, a w sierpniu 1973 r. tablicę ku czci poległych żołnierzy 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskiej Brygady Kawalerii.

W latach 1975-77 wybudowano nowe probostwo, poświęcone przez ks. bp. Mariana Przykuckiego.

W roku 1977 r. parafię przejął ks. Zygmunt Thimm.

W latach 80. poświęcono dalsze tablice pamiątkowe: ku czci dowódców 15 Pułku Ułanów oraz tablica upamiętniająca istnienie Prywatnej szkoły Powszechnej im. św. Kazimierza.

W 1997 r., wybudowano kapliczkę Matki Boskiej.

13 czerwca 1999 r. Jan Paweł II beatyfikował w Warszawie 108 męczenników, wśród których byli pochodzący z naszej parafii: bł. ks. Marian Konopiński oraz bł. Natalia Tułasiewicz.

.1 lipca 2000 r. nowym proboszczem został ks. Grzegorz Szymański.

W latach 2002-2003 wyremontowano dolny kościół, który poświęcił Arcybiskup Metropolita ks. dr. St. Gądecki.

W sierpniu 2005 r. opuściły parafię po 50 latach pracy SS. Elżbietanki.

1 sierpnia 2005 r. parafię objął ks. Roman Poźniak.

W 1990 r. Rozpoczęły pracę w parafii ss. Adoratorki Krwi Chrystusa.

1 sierpnia 2012 r. parafię objął ks. Eugeniusz Guździoł

Kościół jest piętrowy: górny i dolny, jednonawowy, halowy. Ołtarz główny w górnym kościele wykonany jest drewna dębowego z figurą św. Michała Archanioła, ołtarze boczne z malowidłami świętej Rodziny i Najświętszego Serca Jezusa wykonane metodą al. Fresco podobnie wykonane są malowidła Drogi krzyżowej. Fryz ornamentacyjny wokół całej nawy pod sklepieniem z obrazami głównych świętych polskich wykonany jest techniką sgraffito.