Erygowanie parafii

W miesiąc później, 19 maja, kardynał Hlond erygował parafię dla której patronem ustanowił Świętego Michała Archanioła. Niewątpliwie decyzje te nawiązywały do kościoła pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła istniejącego w XII-wiecznym Poznaniu. Pierwszym proboszczem został ks. Tadeusz Nowakowski, prefekt seminarium nauczycielskiego, a jego wikariuszami ks. Aleksy Wietrzykowski i ks. Leonard Gierczyński, przyszły więzień obozu koncentracyjnego w Dachau. Później wikariuszami w parafii byli, między innymi, ks. Stefan Drygas zamordowany w Mathausen Gusen 30 września 1940 r., ks. Leon Rygus również zamordowany w Dachau 3 marca 1941 r. oraz ks. Marian Konopiński zamordowany w Dachau 1 stycznia 1943r. Następni proboszczowie to: ks. Alfons Kasior (1948-952), ks. Ludwik Bielerzewski (1952-1977), były więzień obozów koncentracyjnych w Dachau i Gusen, ks. Zygmunt Thimm (1977-2000), ks. Grzegorz Szymański (2000-2005), ks. Roman Poźniak (2005-2012), Eugeniusz Guździoł (od 2012).