Duszpasterze

Ks. Proboszcz Eugeniusz Guździoł

Ks. wikariusz Szymon Bajon

Ks. wikariusz Jakub Drosik