Duszpasterze

Ks. Proboszcz Eugeniusz Guździoł

Ks. wikariusz Karol Świergosz

Ks. rezydent Rafał Nowak