Duszpasterze

Ks. Proboszcz Eugeniusz Guździoł

Ks. Wikariusz Karol Świergosz

Ks. Prałat Jan Szczepaniak – rezydent