DOMOWY KOŚCIÓŁ

Opiekun duchowy w parafii: Ks. Karol Świergosz

Z informacji na stronie Ruchu Światło – Życia Archidiecezji Poznańskiej:
“Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, jest ruchem świeckich w Kościele, który pomaga małżeństwom
sakramentalnym czerpać z łaski i mocy tego sakramentu, uczy ich nim żyć i celebrować go przez całe życie. Zwraca
szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Pomaga w
budowaniu prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania
dzieci w duchu chrześcijańskim.”

Zainteresowane małżeństwa zapraszamy do kontaktu z Ks. Karolem.

Strona internetowa (poznańska): www.poznan.oaza.pl/dk
Strona internetowa (ogólnopolska): www.dk.oaza.pl