WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Opiekun duchowy w naszej parafii: Ks. Proboszcz Eugeniusz Guździoł
Moderator archidiecezjalny: Ks. Bp. Jan Glapiak
Lider świecki/nad zelatorka: Maria Lipkowska

Spotkania: pierwsza Niedziela miesiąca, godz. 8.30.

Wspólnota Żywego Różańca istnieje w naszej wspólnocie prawie od początku powstania parafii. Tworzy 7 róż
żeńskich i 1 męska. Każda róża winna mieć 20 osób, obecnie tylko 2 róże są kompletne. Na czele każdej róży jest
osoba pełniąca funkcję zelatora, która zajmuje się rozdawaniem członkom grafików rozważania poszczególnych
tajemnic na cały rok.
W pierwsze Niedziele rozważamy tajemnice chwalebne różańca, następnie uczestniczymy we Mszy Świętej, która
jest odprawiana w intencji żywych i zmarłych członków ŻR. Po zakończeniu Eucharystii, mamy krótką konferencję z
Ks. Proboszczem, podczas której przekazywane są informacje dotyczące naszej wspólnoty oraz naszej parafii.
Przed pandemią organizowane były spotkania modlitewno-formacyjne w Sanktuariach Maryjnych naszej diecezji.

Członkowie Żywego Różańca ponad to uczestniczą:
• od poniedziałku do soboty o godz. 7.00, przed Eucharystią poranną, odmawiamy w kościele modlitwę
różańcową, ofiarując ją w intencjach: Kościoła świętego, Ojczyzny, kapłanówi siostry zakonne, os ób chorych,
naszych rodzin, konających oraz za zmarłych
• w corocznym Jerycho Różańcowym w kościele Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, w kościele Franciszkanów przy
wzgórzu Przemysława
• w Rekolekcjach Różańcowych, które odbywają się w turnusach wiosennych i jesie nnych
• w czerwcu chętni uczestniczą w Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę
• w akcji „Różaniec dla misji”, poprzez wsparcie modlitewne i przekazywanie pewnych kwoty pieniężnych
• wraz z innymi grupami tworzą Margaretki (modlitwę za kapłanów), w której 7osób przez cały tydzień modli się w
intencji wybranego kapłana. Powstają one od 2008 roku i mamy ich 49.
• corocznie indywidualnie podejmujemy duchową adopcje dziecka nienarodzonego.

Od 1-go listopada 2015 roku w naszej parafii powstała także grupa Nieustającego Różańca. Składa się ona z 48 osób,
które przez 24 godziny, każdego 23 dnia miesiąca, poświęcają 30 min. na rozważanie Różańca Świętego w intencji
Ojczyzny. Tajemnice rozważane są wg. ustalonego harmonogramu.
Jako Nieustający Różaniec spotykamy się 2x w roku na spotkaniu diecezjalnym. W styczniu w kościele pw. Świętej
Trójcy na Dębcu oraz jesienią w Katedrze Poznańskiej.

Osoby, które się zdecydują przyłączyć do wspólnoty, prosimy o kontakt z Ks. Proboszczem lub z liderem świeckim.

Strona internetowa Żywego Różańca w Archidiecezji Poznańskiej:
http://archpoznan.pl/pl/zywy-rozaniec-artykul