RYCERSTWO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

Opiekun duchowy w parafii: Ks. Proboszcz Eugeniusz Guździoł
Animatorem Generalny: Ks. Piotr Prusakiewicz CSMA / Redaktor Naczelny czasopisma „Któż jak Bóg?”/
Lider świecki: Łucja Olszewska

Spotkania: drugi poniedziałek miesiąca, godz. 15.30

Pierwsza poznańska wspólnota, powstała w 2002 roku na Górze Gargano, w trakcie pielgrzymki do Św. Michała
Archanioła i Ojca Pio. Założyła ją pani Bożena Nowak, która poświęciła swoje życie za Kapłanów.
W parafii Św. Michała Archanioła wspólnota jest obecna ok. 10 lat.

W czasie comiesięcznego spotkania Rycerki odbierają czasopisma, które potem rozprowadzają, modlą się,
przygotowują informacje np. o Św. Michale Archaniele lub o bieżących wydarzeniach w Kościele oraz ucze stniczą
wspólnie w Eucharystii.

Plan spotkania:
15.30 -17.15 spotkanie w salce
17.30 -18.00 modlitwy rycerskie w kościele
18.00 – Eucharystia

Do obowiązków członków należy m.in.:
• codzienne odmawianie modlitw rycerskich
• Uczestniczenie w Mszy Św. w piątek lub spełnienie dobrego uczynku
• Post w miarę w miarę możliwości zdrowotnych
Rycerzem zostaje się po odbytych przyrzeczeniach. Wcześniej można być kandydatem lub członkiem
wspomagającym bez przyrzeczeń.

Osoby, które chciały by dołączyć proszone są o podejście po Mszy Św. w kościele do wspólnoty lub kontakt poprzez Ks. Proboszcza.