Rodzinne błogosławieństwo domu i jego mieszkańców

Najpierw śpiewamy wspólnie kolędę, np. Wśród nocnej ciszy…

Następnie ktoś z domowników odczytuje fragment Ewangelii mówiący
o Bożym Narodzeniu:

Z Ewangelii według św. Łukasza

W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Oto słowo Pańskie.

Chwała Tobie, Chryste.

Teraz przedstawiciel domowników (głowa rodziny) odczytuje błogosławieństwo, czyniąc znak krzyża:

Ten Dom i jego wszystkich Mieszkańców
Niech błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny
+ Bóg Ojciec, +Syn Boży i +Duch Święty.

Po tej modlitwie przedstawiciel domowników kropi wszystkich zebranych oraz mieszkanie lub cały dom wodą święconą (warto w tym czasie odśpiewać kolejną kolędę).

Następnie przedstawiciel domowników odmawia modlitwę:

Panie Jezu Chryste, wszechmogący Królu nieba i ziemi,

Synu Boga żywego, dla nas ukrzyżowany,

zmiłuj się nad tym domem i strzeż jego mieszkańców.

Niech Twoje błogosławieństwo towarzyszy im wszędzie,

niech Duch Święty oświeca ich myśli i serca

i niech moc Jego działa przez nich na każdym miejscu.

Wszystko co się w tym domu znajduje,

tym, którzy do niego wchodzą i z niego wychodzą

niech towarzyszy błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej,

Ojca, Syna i Ducha Świętego.

W następnej modlitwie wszyscy domownicy powtarzają: Prosimy Cię Panie

Niech święte imię Jezusa będzie obecne w tym domu, darząc go swoim pokojem Prosimy Cię Panie

Niech go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem Najświętsza Maryja Panna Prosimy Cię Panie

Niech go strzegą święci Archaniołowie i Aniołowie Prosimy Cię Panie

Niech święci Apostołowie będą szafarzami jego dostatków Prosimy Cię Panie

Niech utwierdzają i umacniają go święci Ewangeliści Prosimy Cię Panie

Niech potrzebne łaski w dążeniu do świętości wypraszają bł. ks. Marian Konopiński i bł. Natalia Tułasiewicz Prosimy Cię Panie

Następnie przedstawiciel domowników mówi:

Zanim poprosimy Ojca niebieskiego, aby przebaczył nam nasze winy, przebaczmy sobie nawzajem i przekażmy sobie znak pokoju.

Teraz wszyscy domownicy przekazują sobie wzajemnie znak pokoju.

Po przekazaniu znaku pokoju przedstawiciel domowników mówi:

A teraz, pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, módlmy się wspólnie: Ojcze nasz…

Następnie wszyscy czynią znak krzyża, a przedstawiciel domowników odmawia głośno:

Niech nas Bóg błogosławi, strzeże od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

Teraz wszyscy domownicy odmawiają modlitwę do naszego patrona,
św. Michała Archanioła:

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce,a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,mocą Bożą strąć do piekła. Amen

Na zakończenie odśpiewujemy kolędę.

Dodaj komentarz