KRĄG BIBLIJNY

Spotkania przy Słowie Bożym z egzegezy Starego Testamentu prowadzi Ks. prof. Janusz Nawrot.

Grupa biblijna obecnie spotyka się raz w miesiącu, najczęściej w pierwsze poniedziałki, na probostwie.
Zapraszamy do śledzenia bieżących ogłoszeń parafialnych.

Archiwum audycji Kręgu Biblijnego w Radiu Emaus z Ks. prof. J. Nawrotem można znaleźć na stronie:
https://youtube.com/playlist?list=PLChkoppC5B0D0ALjGXNtbaZ0Lji3kENdG