FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

Ordo Franciscanus Saecularis (OFS)

Opiekun duchowny w parafii: Ks. Proboszcz Eugeniusz Guździoł
Asystent duchowy: o. Emil Kaźmierczak OFM
Lider świecki: br. Marek Tomczyk OFS

Charyzmat posługi parafialnej: służba

Spotkania:
• drugi wtorek miesiąca po Mszy Św. wieczornej w salce na tyłach kościoła
• spotkanie modlitewne w kościele:
każdy wtorek godz. 17.30, każda Niedziela godz. 11.30 oraz I sobota miesiąca godz. 11.00
• Rada Wspólnoty spotyka się co drugi miesiąc w drugi wtorek miesiąca przed Mszą Św. wieczorną

Franciszkański Zakon Świeckich, to zgromadzenie zakonne pochodzące od Św. Franciszka z Asyżu, liczące już 800 lat.
Wspólnota działająca przy parafii pw. Św. Michała Archanioła powstała w 1994 r. z inicjatywy śp. Brata Franciszka
Przybyła OFS we współpracy z o. dr. Alojzym Pańczakiem OFM z ośrodka prowincjalnego o. Franciszkanów w Poznaniu
przy ul. Garbary 22. W naszej parafii pierwszych 8 członków rozpoczęło postulat 18.04.1994 r. Profesję wieczystą
złożyły 04.10.1995 r. Akt Erekcyjny Wspólnota uzyskała 09.11.1996 r. Patronka polskich Franciszkanów Świeckich jest
bł. Aniela Salawa OFS, a regionu poznańskiego Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.

Działalność Wspólnoty, to praca dla dobra Zakonu, Kościoła parafialnego i Powszechnego. Pełna dokumentacja tej
działalności przechowywana jest w siedzibie wspólnoty. Zadania Franciszkanina Świeckiego jest przechodzenie od
Ewangelii do życia i od życia do Ewangelii. Życie w Rodzinie Franciszkańskiej i Kościele Powszechnym ma to zadanie
czynić łatwiejszym.

Wspólnota pozostaje w stałym kontakcie z Ośrodkiem Franciszkanów przy ul. Garbary 22 oraz z Zakonem
Franciszkanów Konwentualnych na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu. W powszechnym braterstwie łączy się ze
Wspólnotami tej samej obediencji zarówno w Poznaniu jak i poza nim. Z tego tytułu Wspólnota uczestniczy we
wszystkich dobrach duchowych Rodziny Franciszkańskiej w pełnym zakresie.

Zgromadzenie pod względem organizacyjnym ma: przełożonego, sekretarza, skarbnika, formacyjnego oraz ministra
doradzającego. Rada wspólnoty jest wybierana na trzyletnią kadencję. Wspólnota miejscowa przy parafii pw.
Świętego Michała Archanioła podlega władzą wyższych szczebli, aż do międzynarodowego włącznie. Wspólnota
posiada swój Statut, Konstytucję, Rytuał oraz Regułę. Obecnie obowiązuje dokument zatwierdzony 24.06.1978 r.
przez papieża, Św. Pawła VI. “Reguła i życie Franciszkanów Świeckich jest następująca: zachować Ewangelię Pana
naszego Jezusa Chrystusa naśladując życie Św. Franciszka z Asyżu…” (Reguła FZŚ II.1)

Do zgromadzenia mogą wstępować katolicy świeccy wszystkich stanów po ukończeniu 18 roku życia oraz kapłani
niezakonni całej hierarchii.

Okresy formacyjne w Zakonie:
• postulat (okres 6-12 miesięcy)
• nowicjat (okres 1-2 lat)
• juniorat (odnawialna profesja roczna; możliwa do 3 razy)
• profesja wieczysta (dozgonna)

Podstawową lekturą Franciszkanów Świeckich jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pisma Św. Franciszka
i Św. Klary z Asyżu oraz zeszyty formacji ciągłej. Franciszkanie Świeccy zobowiązani są do codziennego odmawiania
Oficjum.

“Pokój i dobro” dla wszystkich.