Domowe rozpoczęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – 25 marca 2020 roku

(propozycja)

  1. Zapalenie świecy i zwrócenie się w kierunku krzyża lub obrazu Matki Bożej.
  2. Odmówienie dziesiątki różańca – tajemnica Zwiastowania.
  3. Złożenie przyrzeczenia:

„ Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony (a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, ja……………………. postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia …………… w uroczystość Zwiastowania Pańskiego biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu”.

Postanawiam:

– odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego

– codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca

– przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia:

                             …………………………………………………………………

                             …………………………………………………………………

                             …………………………………………………………………

Modlitwa codzienna:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością,  oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

P.S.

Bardzo proszę o mailowe zgłoszenie rozpoczęcia modlitwy, abyśmy mogli zapisać ten fakt w Księdze Duchowej Adopcji. Można wpisać imię i nazwisko lub dodać, że podejmuje się tego szczytnego czynu anonimowo (swmichal@archpoznan.pl).

Dodaj komentarz